Provincie wil met Lelystad Airport balans tussen vervoer en leefomgeving

Geschreven door Redactie

Provincie Flevoland heeft haar zienswijze ingediend op de Ontwerp-Luchtvaartnota 2020-2050 van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Hierin spreekt de provincie de wens uit om zo snel mogelijk een besluit te nemen over openstelling van Lelystad Airport per november 2021. Men is zich bewust van de veranderingen in het maatschappelijke debat over vliegen en de impact die de luchtvaartsector heeft op de omgeving en hinderbeleving. De luchtvaart brengt geluidshinder en emissies van CO2, stikstof en fijnstof met zich mee. De provincie vindt het belangrijk dat de negatieve effecten van luchtvaart zo veel mogelijk worden beperkt. Er zal behoefte blijven om te vliegen en daarom zal de sector stappen moeten maken in de balans tussen luchtvaart en leefomgeving. 

Vliegen op Lelystad Airport heeft per saldo minder geluidshinder tot gevolg. Het vliegen van en naar Lelystad Airport zorgt voor ruim 150 ernstig geluidgehinderde personen; voor een zelfde hoeveelheid vluchten vanaf Schiphol zijn dat er ruim 100.000. De Ontwerp-Luchtvaartnota en de omgeving van Schiphol wensen nachtvluchten te voorkomen. Daarmee is er overdag dan minder ruimte voor vakantievluchten, die vaker op een dag op en neer gaan. 

Lelystad Airport is fysiek en operationeel helemaal gereed voor de openstelling voor vakantievluchten. De provincie pleit in haar zienswijze voor zo spoedig mogelijke ingebruikname van de luchthaven. Onze Ambassadeurs
Onze krant nog niet ontvangen?