Foutje zorgt voor verontwaardigde bewoners Nobelhorst

Geschreven door Redactie

Foutieve informatie op de gemeentelijk website Nobelhorst.nl heeft de bewoners op het verkeerde been gezet. Daardoor zijn ze een petitie gestart. Die is inmiddels ruim 650 keer ondertekend. De gemeente erkent de fout.

In de wijk staat een sluis gepland zodat er een waterverbinding komt met de Hoge Vaart. Op de website stond geschreven dat de sluis rond 2020 gerealiseerd zou zijn, maar de ambitie is nu 2024. Dat vinden de bewoners niet leuk. ''Wij constateren dat de beloftes die gedaan zijn bij de verkoop en de plannen van de gemeente niet worden nagekomen. 2024 is onacceptabel.''

Volgens de woordvoerder is er op bijeenkomsten met bewoners altijd gesproken over 'na 2020'. Dat de sluis dit jaar niet komt is volgens hem een planologisch, financieel en technisch verhaal. ''Het moet betaald worden, dat hangt af van de verkoop van het aantal woningen en de ontwikkelingen daar.''

Onze Ambassadeurs