Coronajaar zal jongeren op latere leeftijd nog parten spelen

Geschreven door Redactie

Jongeren en corona: Niet (fysiek) naar school, meer thuiszitten en minder sociale contacten. Dat kan hen op latere leeftijd parten spelen, zegt hoogleraar ontwikkelingspsychologie en puberbreinexpert Eveline Crone van de Erasmus Universiteit Rotterdam. 


"De jongeren van nu zijn de volwassenen die straks de maatschappij uitmaken. Daarom moeten we echt gaan nadenken over wat voor een maatschappij we willen hebben, na de coronacrisis. We kijken nu bij alle discussies te veel naar de korte termijn", vindt Crone. 

Vooral de tweede golf en bijhorende maatregelen vallen jongeren zwaar. Student Ali heeft nauwelijks nog fysieke lessen. Weinig motiveert hem nog, en dat zorgt voor depressieve gedachten. "In mei zagen we dat het met de 'jonge' jongeren nog best goed ging. Ze gaven aan dat ze zich krachtig voelden. Maar bij de studenten was dat minder. Bij hen waren de gevoelens van spanning en depressie hoger", zegt Crone. "Hoe meer richting de jongvolwassenheid, hoe groter de last." Uit het onderzoek van november kwamen dezelfde patronen naar voren, al ging het met de 'jonge' jongeren nu ook minder goed. "Zij ondervinden nu ook de weerslag van de crisis", zegt Crone. "Al gaat het met de studenten in vergelijking nog steeds een stuk slechter." 


We moeten meer aan de jongeren denken in deze hele crisis, benadrukt de onderzoekster. "Je moet ze niet alleen tips geven over hoe ze uit hun dip kunnen komen, maar ook voorzien in de behoefte die zij hebben om bij te dragen aan de samenleving. Betrek ze erbij, dat is heel erg belangrijk." Dat betekent dat je als overheid of gemeente niet weer zomaar een programma of campagne moet opzetten, maar dat juist samen met jongeren moet doen. "


Onze Ambassadeurs