Bijna 85% van de 18-plussers heeft tenminste één vaccinatie gekregen

Geschreven door Redactie

Voor het eerst heeft het RIVM de vaccinatieopkomst van mensen boven de 18 jaar per gemeente in kaart gebracht. Zowel voor minstens één vaccinatie als voor de volledige vaccinatie. 

De opkomst van jongvolwassenen boven de 18 jaar is op dit moment naar schatting bijna 85% voor tenminste voor één vaccinatie en naar schatting 66% voor alle 18-plussers die volledig zijn gevaccineerd. 

Ook is in deze rapporte voor het eerst de vaccinatiegraad voor volledige vaccinatie onder de 26 tot en met 45 jarigen per gemeente te zien. 

Uit de vaccinatiecijfers is te concluderen dat meer dan 80% van de 18-plussers in Nederland ten minste één vaccinatie heeft gekregen. In veel leeftijdsgroepen is nog steeds een toename van opkomst te zien, waardoor het opkomstpercentage en vaccinatiegraaf van de 18-plussers waarschijnlijk tot boven de 85% zal stijgen. 

Bij jongere leeftijdsgroepen geboren na het jaar 1970 is de vaccinatiegraaf nog geen 85%. Om de verspreiding van SARS severe acute respiratory syndrome -CoV coronavirus -2, het virus dat COVID-19 veroorzaakt, tegen te gaan, is het belangrijk dat in alle leeftijdsgroepen en regio’s een hoge vaccinatiegraad bereikt wordt. Verschillende onderzoeken wijzen uit dat ook in jongere leeftijdsgroepen een hoge vaccinatiebereidheid bestaat, naar verwachting zet de stijging ook in deze leeftijdsgroepen de komende weken door.

Figuur: Opkomst tenminste één COVID-19-vaccinatie 18-plussers naar gemeente, week 1 t/m week 30.