Flevoland Bloeit

Geschreven door Redactie

Op 18 augustus organiseert provincie Flevoland samen met het Flevolands Agrarisch Collectief (FAC) en LTO Noord Flevoland “Flevoland Bloeit”. Deze inloop-demo vindt plaats tussen 14.00 – 20.00 uur op Harrysfarm, Elandweg 73 te Swifterbant.

Tijdens deze middag en avond staat het verhogen van de biodiversiteit in het agrarisch gebied centraal. Aan de hand van een 1,2 km lange wandeling kun je kennismaken met verschillende aspecten rondom akkerranden, aangepast slootkantenbeheer en mogelijkheden van agrarisch natuurbeheer. Langs de wandelroute staan verschillende stands die bemand worden door medewerkers van het FAC en praktiserende boeren. Het doel is om van elkaar te leren en de inzet van akkerranden en kruidenrijk grasland in Flevoland uit te breiden.

Dit voorjaar hebben Provinciale Staten van Flevoland het Actieplan Biodiversiteit aangenomen. De komende jaren zet de provincie nadrukkelijk in op het herstellen van de biodiversiteit. Ze werkt hierbij nauw samen met verschillende partijen, waaronder de agrarische sector.

De provincie is trots op de agrariërs in Flevoland en ziet ook de grote uitdagingen die er op de sector afkomen. In het agrarisch gebied is biodiversiteitswinst te behalen. Op basis van draagvlak vanuit de sector en met praktische en inpasbare maatregelen op de bedrijven wil de provincie samen met de sector werken aan een hogere biodiversiteit en een meerwaarde voor een productief agrarisch landschap.

Volgens gedeputeerde Harold Hofstra is er geen tijd te verliezen. ,,Het gaat niet goed met de biodiversiteit in Nederland. Provinciale Staten hebben daarom dit voorjaar 1,35 miljoen euro toegezegd voor het herstel van de condities in de stad, het landelijke gebied, de natuurgebieden en de verbindingen daartussen. We zijn het onszelf verplicht om goed te zorgen voor onze natuur al was het maar voor de generaties na ons.”

Dit voorjaar heeft het FAC een demo-akkerrand ingezaaid met verschillende één- en meerjarige kruiden/bloemen/grassen mengsels. Langs de wandeling van ongeveer 1,2 km staan 5 verschillende voorlichtingsstands met de volgende thema’s:

  1. Zaaizaadkeuze met behulp van demoveldjes, aanleg en onkruidbeheersing
  2. Functionaliteiten akkerrand, o.a. insecten en monitoring
  3. Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer
  4. Schoner Water Flevoland, het inrichten van bufferstroken
  5. Aangepast Slootkantenbeheer en verwerken van maaisel

Bij een bezoek krijgen de Flevolandse agrariërs een kortingsbon om zaaizaad (voor akkerranden of kruidenrijk grasland) te bestellen. Bij afname van minimaal 20 kg zaaizaad ontvangen zij 10 kg gratis.

Voor deze demo hebben alle agrariërs een persoonlijke uitnodiging ontvangen, maar ook andere belangstellenden in het landelijke gebied en/of bestuurders zijn van harte welkom.

De inloop-demo is vrij toegankelijk; de maatregelen voor doorloopevenementen rondom Corona worden in acht genomen, zo vindt er een registratie en gezondheidscheck plaats.