Meer openbare toiletten in Almere

Geschreven door Redactie

De SP-fractie in Almere vindt dat er meer openbare toiletten moeten komen in de gemeente van Almere.

Volgens hun hebben we op dit moment daar een tekort aan. De SP wil daarom dat er in alle stadsdelen in ieder geval één openbare toilet komt, en in Almere Stad minimaal twee. De socialisten gaan een voorstel indienen om dat voor elkaar te krijgen.

“Iedereen moet naar de wc kunnen, dat is een basisbehoefte”, verteld Azhar Naeem. Volgens hem zijn de openbare toiletten in de gemeente niet voor iedereen toegankelijk, bijvoorbeeld voor mensen in een rolstoel.

Toiletten zijn niet altijd beschikbaar

Daarnaast wijst hij op het feit dat de openbare toiletten die Almere wel kent, niet altijd geopend zijn. Volgens de SP’er is het de verantwoordelijkheid van de overheid om te zorgen voor voldoende openbare toiletten. “Inwoners hebben daar recht op.”