Terugkoppeling Provinciale Statenvergadering

Geschreven door Redactie

Provinciale Staten (PS) besluiten op de laatste Statenvergadering van dit jaar over zonnepanelen op landbouwgrond en over samenwerkingsverbanden.

Zonnepanelen op landbouwgrond

De provincie heeft een forse energieopgave: we willen in 2030 energieneutraal zijn. Om een beleidskader te bieden aan gemeenten, waarbinnen de realisatie van grondgebonden zonne-energie mogelijk is, heeft de provincie Flevoland de Structuurvisie Zon opgesteld. Daarin staat dat er maximaal duizend hectare zonneparken aangelegd mogen worden. En dat we na de aanleg van vijfhonderd hectare (de eerste tranche) evalueren voordat er opnieuw vijfhonderd hectare (de tweede tranche) vrijgegeven wordt. Provinciale Staten besluiten dat de tweede tranche vrijgegeven wordt. Maar voor deze hectares mag er geen landbouwgrond worden gebruikt. Daarnaast verzoeken ze Gedeputeerde Staten te onderzoeken op welke wijze de provincie het gebruik van recyclebare zonnepanelen kan stimuleren en faciliteren.

Samenwerkingsverbanden

Tot slot spreken Provinciale Staten de wens uit dat informatie aan gemeenteraden en Provinciale Staten bij samenwerkingsverbanden op tijd wordt verstrekt. Meer weten Op de website van Provinciale Staten kan je de vergadering terugkijken.