Werken aan een mooi Vitensterrein

Geschreven door Redactie

Gemeente Almere maakt samen met Vitens een natuurvriendelijke zone op het terrein van het waterbedrijf.

Er ontstaat zo een plek met meer soorten planten zodat mens en dier meer kunnen genieten van het terrein. Een nieuwe aanplant van oeverplanten zorgt dat er een gevarieerde begroeiing komt, met bloeiende planten zoals de grote kattenstaart, moerasspirea, gele lis en dotterbloem. Deze bloeiende planten zijn leuk om naar te kijken én goed voor vlinders en insecten.

Verder komen er op het terrein extra struiken waar vogels en kleine zoogdieren een plek kunnen vinden. De hekken die er nu staan gaan weg. Ook het water krijgt meer ruimte zodat bij zware regenval het water kan worden afgevoerd.

Werkzaamheden starten in januari

Je gaat een aantal werkzaamheden zien die dit mogelijk maken. Eerst worden er een aantal bomen weggehaald om meer ruimte te maken. Op onderstaande tekening is te zien welke bomen worden weggehaald. De werkzaamheden starten waarschijnlijk in de komende weken.
Onze Ambassadeurs