Informatiebijeenkomst N307 Roggebot- Kampen op 14 april.

Geschreven door Redactie

De uitvoering van de bouwwerkzaamheden aan de N307 nabij de Roggebotsluis in Kampen is in volle gang.

De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan de grondaanvoer en fundering van de nieuwe brug. Intussen zijn de voorbereidende werkzaamheden bijna afgerond. Langzaam maar zeker krijgt de nieuwe verkeerssituatie steeds meer vorm.

Op donderdag 14 april om 19.30 uur organiseren provincies Flevoland en Overijssel en de aannemerscombinatie Roggebot een informatiebijeenkomst over het project N307 Roggebot-Kampen. Tijdens deze bijeenkomst in het informatiecentrum krijgen belangstellenden een toelichting over de werkzaamheden van de afgelopen maanden. En een vooruitblik naar de werkzaamheden die nog gaan komen.
Aanmelden voor het bijwonen van deze bijeenkomst kan door vóór woensdag 6 april een e-mail te sturen naar info@ijsseldeltaprogramma.nl met uw naam en het aantal aanwezige personen. Zo kan de organisatie ervoor zorgen dat er voldoende ruimte is voor alle aanwezigen. Mocht de belangstelling groter zijn dan de beschikbare capaciteit, dan wordt er mogelijk een aanvullende bijeenkomst georganiseerd.

Wie zich niet prettig voelt bij een fysieke informatiebijeenkomst kan ook telefonisch vragen stellen en/of zich laten informeren. Ook dit kunt u laten weten door een e-mail te sturen naar info@ijsseldeltaprogramma.nl. Via dit e-mailadres kunt u eventueel ook een afspraak maken voor een persoonlijke toelichting in het informatiecentrum. Maar ook zonder afspraak is het informatiecentrum in de bouwkeet, nabij Flevoweg 90 in Kampen, iedere dinsdagmiddag tussen 13.00 en 17.00 uur vrij toegankelijk.

Het project N307 Roggebot Kampen is onderdeel van het IJsseldeltaprogramma. Hier werken het Ministerie van I&W, Rijkswaterstaat, de provincies Overijssel en Flevoland, de gemeenten Kampen en Dronten en de waterschappen Zuiderzeeland en Waterschap Drents Overijsselse Delta samen aan de verbetering van de waterveiligheid in de regio, natuurontwikkeling en bereikbaarheid.

Onze Ambassadeurs