Campagne ONGEZOUTEN onderdeel van StrandLAB Festival Almere

Geschreven door Redactie

Op vrijdag 13 mei en zaterdag 14 mei maakt ONGEZOUTEN onderdeel uit van het StrandLAB Festival Almere.

Na Hindeloopen is dit de tweede locatie die de campagne aandoet. Deze onderlinge samenwerking heeft geleid tot een gevarieerd activiteitenprogramma voor een breed publiek. Michiel Rijsberman, gedeputeerde Kunst en Cultuur van de provincie Flevoland is aanwezig en opent rond 15:00 uur het festival bij Atelier StrandLAB.

Vrijdag 13 mei neemt landschapsarchitect Dirk Sijmons met zijn lezing ‘Waar kijken we naar?’ genodigden mee naar de ziel van de plek. Hoe zorgen we voor bewustwording van de kwaliteit van onze omgeving, hoe kunnen we dit organiseren en hoe gaan we vervolgens om met de factor tijd? Michiel Rijsberman, gedeputeerde Kunst en Cultuur van de provincie Flevoland, zal hier vervolgens vanuit zijn portefeuille op reflecteren.

Aansluitend vindt er een toekomstgesprek plaats waarin we samen werken aan de 'agenda van de toekomst’. Vanuit natuur, ecologie en cultuurhistorie beschouwen we de ruimtelijke ontwikkelingen voor Almere Pampus en onderzoeken we de invloed en kansen van deze opgave voor het IJsselmeergebied als geheel.
Op 14 mei organiseert ONGEZOUTEN samen met StrandLAB Almere en Erfgoedhuis Almere een wandelexpeditie. Maritiem archeoloog Yftinus van Popta neemt deelnemers mee naar de laatste levensfase van de Zuiderzee en vertelt persoonlijke verhalen over de mensen die langs dit randmeer leefden. Aan de hand van erfgoed en ecologie gaan we met elkaar het gesprek aan over dromen, wensen en idealen voor het IJsselmeergebied en kijken we naar het verleden, het heden en de toekomst.

Ook verschijnt er op het festivalterrein onder leiding van kunstenaar Elmo Vermijs een tijdelijk landart op het strand. Dit ‘kader’ zal actief onderdeel uitmaken van de verschillende programmaonderdelen.

Nederland verandert. Er wachten ons grote uitdagingen op onder andere het gebied van water, klimaat, natuur, ecologie, energie, visserij, toerisme, recreatie en wonen. Deze opgaven hebben veel invloed op hoe de omgeving er straks uit komt te zien. Ook in het IJsselmeergebied wordt steeds zichtbaarder hoe deze ontwikkelingen vragen om betrokkenheid, de juiste keuzes en een goede onderlinge afstemming.

ONGEZOUTEN biedt ruimte voor uitwisseling, inspiratie en verbinding tussen professionals, bewoners, ondernemers en overheden in de kustgebieden van het IJsselmeer. We maken duidelijk welke veranderingen er op stapel staan en hoe belangrijk het is om bij iedere ontwikkeling kwaliteit toe te voegen aan het gebied als geheel. We strijken het komende jaar neer op locaties waar opgaven daadwerkelijk aan de orde zijn en brengen op een creatieve manier partijen bij elkaar die niet standaard aan dezelfde tafel zitten.

StrandLAB Festival Almere

Van 13 tot 15 mei organiseert StrandLAB Almere het eerste StrandLAB Festival aan het IJmeer. Iedereen is van harte welkom om te genieten van een kleinschalig maar divers activiteitenprogramma. Met muziek, kunst, theater, wandelexpedities, performances en muzikale routes, wordt het IJmeer centraal gesteld. Voor het volledige programma ga naar www.strandlab-almere.nl.
 
Meer informatie over ONGEZOUTEN is te vinden op onze socials en op www.ongezouten.nu