Reconstructie Oosterringweg (N715) / Weggedeelte Kuinderweg – Lindeweg in Pinksterweekend toegankelijk

Geschreven door Redactie

Sinds afgelopen week werkt de provincie Flevoland in de reconstructie van de Oosterringweg (N715) ook aan het gedeelte Kuinderweg – Lindeweg.

Dat betekent dat het ingestelde eenrichtingsverkeer voor de gehele Oosterringweg geldt. Met het oog op de verwachte drukte in het Pinksterweekend is in goed overleg met de aannemer besloten het deel Kuinderweg – Lindeweg komend weekend toegankelijk te maken.
 
Met deze maatregel proberen we de overlast van de wegwerkzaamheden voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken. Na het Pinksterweekend wordt het eenrichtingsverkeer ook in dit deel weer van kracht. Op het deel Lindeweg tot Marknesse blijft het eenrichtingsverkeer ongewijzigd. Het eenrichtingsverkeer is ingesteld zodat de bereikbaarheid van aanwonenden zoveel mogelijk geborgd is en loopt vanaf de richting Kuinderweg naar Marknesse. De werkzaamheden zijn naar verwachting eind juli klaar.

Onze Ambassadeurs