Lidy Hartemink, voorzitter raad van bestuur van Zorggroep Almere, gaat na 47 jaar gezondheidszorg met pensioen

Geschreven door Redactie

Lidy Hartemink, voorzitter van de raad van bestuur van Zorggroep Almere gaat met pensioen. Lidy werkt inmiddels 47 jaar in de gezondheidszorg, waarvan 37 jaar als eindverantwoordelijke van een organisatie. De laatste zeven jaar heeft Lidy als voorzitter van de raad van bestuur aan het roer gestaan bij Zorggroep Almere en was zij actief in het netwerk van de gezondheidszorg van Almere. Verbinding maken met de Almeerders en de netwerkpartners in de stad is voor Lidy en Zorggroep Almere altijd heel belangrijk geweest. Vele duurzame en waardevolle verbindingen zijn de afgelopen jaren tot stand gekomen.

Eind vorig jaar heeft Lidy intern al te kennen gegeven dat zij eind 2022 stopt en meer tijd neemt voor haar privéleven. In de afgelopen periode heeft de werving plaatsgevonden voor een nieuwe raad van bestuur. Bij deze procedure zijn naast de raad van toezicht ook de OR, cliëntenraad en de directieraad nauw betrokken geweest. Binnenkort wordt bekend gemaakt hoe de opvolging van Lidy Hartemink eruit gaat zien.

Wij gaan Lidy missen bij Zorggroep Almere. Zij was altijd zeer betrokken bij de zorgmedewerkers en hun cliënten of bewoners en bezocht regelmatig alle locaties om mee te kijken en een luisterend oor te bieden. Haar liefde voor de gezondheidszorg, de medewerkers, onze patiënten, cliënten en bewoners zullen wij nooit vergeten. Wij wensen haar veel geluk toe.
Onze Ambassadeurs