"Stationsgebied moet snel worden verbeterd"

Geschreven door Redactie

Zo'n 80 Almeerders hebben maandag een informatiebijeenkomst bezocht om inzicht te krijgen in de plannen om het stationsgebied op te knappen. In het WTC achter station Almere Centrum was te zien hoe het gebied aan de noordkant van het station er de komende jaren uit moet gaan zien.

Een veelgehoorde reactie was dat het fijn is dat er wat gaat gebeuren rondom het station en in het stationskwartier, want "het is nu doods", "het is een beetje een verloren omgeving" en "saai", aldus bezoekers. Er moet wat gebeuren aan het gevoel van veiligheid en aan de sfeer, vinden ze.

Levendigheid


Het maken van de voorlopige plannen voor het Stationsplein en Stationskwartier aan de achterkant van Almere Centrum duurt al een paar jaar. De gemeente heeft hierover gesprekken gehad met onder meer de NS, ProRail, ondernemers, bewoners en grondeigenaren. Het gaat om een groot gebied dat zich uitstrekt tot het Leger des Heils aan de Spoordreef, de Randstad en de Staatsliedenwijk. De plannen zijn volgens een woordvoerder van de gemeente een mix van wonen en werken. Er is ruimte voor nieuwe woningen in hoogbouw, een campus voor de hogescholen, veel meer groen en ruimte voor ontspanning.

Verbinding noord en zuid


De bedoeling is dat de noord- en zuidkant van het station met elkaar verbonden worden waardoor de achterkant ook deel van het stadscentrum gaat uitmaken. De gemeente Almere vindt dat het spoor nu nog te veel voor een 'harde scheiding' zorgt.

Of de plannen doorgaan zoals ze nu zijn gepresenteerd, hangt af van de gemeenteraad en grondeigenaren. Deze partijen moeten nog goedkeuring geven. Het stationsgebied moet in 2022 opgeknapt zijn, voor de bouw van woningen is nog geen deadline.

Onze Ambassadeurs