'Prijzig Duits medicijn niet de oorzaak van omvallen ziekenhuizen'

Geschreven door Redactie

Medicijnen die de inmiddels failliete MC IJsselmeerziekenhuizen inkochten in Duitsland kunnen alsnog vergoed worden door zorgverzekeraars. Dat bevestigt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Doordat de vergoeding van de dure medicijnen in eerste instantie uitbleef liepen de ziekenhuizen zo'n 1 miljoen euro mis. Over een voorgeschoten bedrag van 3 miljoen euro ontstond discussie. 

Het achterwege blijven van de vergoeding werd vorig jaar boven tafel gehaalddoor onderzoekscollectief Follow the Money. Vervolgens werd een link gelegd tussen het mislopen van het geld en het faillissement van de ziekenhuizen.

'Niet de oorzaak van faillisement'


De oud-bestuurders, Loek Winter en Willem de Boer, nemen in een persbericht afstand van die relatie. "Naar de oorzaken van het faillissement van MC IJsselmeerziekenhuizen zal de curator onderzoek doen, maar het is evident dat deze kwestie onmogelijk kan hebben geleid tot het faillissement van het ziekenhuis." Tegen Follow the Money zegt De Boer: "Op een miljoen euro ga je als ziekenhuis niet failliet. Dat hebben wij nooit als een probleem gezien."

De medicijnen in kwestie werden al sinds 2012 in Duitsland ingekocht, maar door veranderende regelgeving was vergoeding door zorgverzekeraars vanaf 2017 geen vanzelfsprekendheid meer. Er was goedkeuring van de NZa en Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd nodig. Die goedkeuring liet echter op zich wachten. 

Het inkopen van de medicijnen bij het Duitse bedrijf Zytoservice was volgens de MC IJsselmeerziekenhuizen een stuk goedkoper dan alternatieve opties. De oud-bestuurders staan dan ook nog helemaal achter hun keuze. "Het was een voorbeeld van hoe wij in Nederland de zorg betaalbaar kunnen houden."

Belangenverstrengeling


Follow the Money achterhaalde ook achter dat Loek Winter en ziekenhuisdirecteur Tim Roldaan een Nederlandse variant van Zytoservice hebben opgericht. Dat was volgens de twee alleen bedoeld om nieuwe Nederlandse ziekenhuizen als klant te werven.  De IJsselmeerziekenhuizen zijn volgens hen nooit klant geweest van Zytoservice Nederland, maar kochten rechtstreeks in bij Zytoservice Duitsland. "Hierdoor is er ook nooit sprake geweest van belangenverstrengeling," zeggen Winter en Roldaan.