Campagne inzamelen oude medicijnen succes

Geschreven door Redactie

De campagne van Zorggroep Almere om oude medicijnen in te zamelen is een succes. Toen het project in 2017 startte werd 6600 kilo bij de apotheken ingeleverd. Een jaar later zelfs 8500 kilo. Volgens Sigrid Haverkamp van Waterschap Zuiderzeeland is bewustwording het toverwoord. "Mensen moeten weten dat medicijnresten en chemische stoffen via de riolering in het oppervlaktewater komen. En dat is schadelijk voor planten en dieren.''


Goede afspraken 

Volgens Gerben Hofman van Zorggroep Almere is de campagne effectief omdat er goede afspraken zijn gemaakt. "De gemeente Almere is verantwoordelijk voor de kosten van de verwerking van de oude medicijnen. De apothekers ondersteunen de inzameling door de klanten aan de balie erover te informeren. Dat werkt prima.''


Project uitgerold 

Inmiddels is het project over heel Flevoland uitgerold. Het waterschap heeft metingen in het oppervlaktewater verricht, maar de resultaten daarvan zijn nog niet bekend.