'Almere moet maatregelen nemen om woningnood te verkleinen'

Geschreven door Redactie

De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) heeft in een brief gezegd dat de gemeente Almere het woningbeleid moet aanpassen om de woningnood te verkleinen. Aanleiding is de wachttijd die inmiddels is opgelopen tot meer dan negen jaar. De verwachting van de adviesraad is dat deze wachttijd alleen maar gaat oplopen in de toekomst. Een zorgelijke ontwikkeling, zo laat de ASD weten.


Door het tekort aan woningen worden veelal jonge mensen gedwongen de stad te verlaten. Hierdoor komt een goede samenstelling van de bevolking in gevaar. Dit kan volgens de adviesraad zorgen voor problemen die op termijn veel geld gaan kosten. 


Lotingssysteem begrenzen 

Om te zorgen dat meer jongeren kans maken op een woning, moet het zogeheten lotingssysteem aangepast worden. Via dat lotingssysteem kunnen jongeren die weinig kans maken op een woning, toch een poging wagen. Volgens de ASD kan iedereen zich nu inschrijven voor de loting en niet alleen de 'kansloze jongeren'. Daarom komt het soms voor dat wel 2000 woningzoekenden zich inschrijven op een woning. Een oplossing voor dit probleem is een begrenzing op het aantal deelnemers.


De adviesraad vindt ook dat andere omstandigheden meegenomen moeten worden bij het toewijzen van een woning, naast de inschrijftijd. Een mogelijkheid om dat meetbaar te maken is een puntensysteem. 


Na twee jaar pas weer inschrijven 

De adviesraad zegt ook dat het niet mogelijk moet zijn om je direct in te schrijven nadat je een woning toegewezen krijgt. Als iemand een woning krijgt, dan moet diegene zich pas na twee jaar weer in kunnen schrijven voor een nieuw huis. Nu is het mogelijk om direct weer in te schrijven. Als deze maatregel ingevoerd wordt door de gemeente, dan kan de wachttijd afnemen tot zes jaar.


In het coalitieakkoord van het college van burgemeester en wethouders staat dat Almere zo'n 2500 sociale huurwoningen wil bouwen voor maart 2022. Dat aantal gaat volgens het Centraal Beheer voor de Statistiek waarschijnlijk niet gehaald worden. De ASD wil nu een tweejaarlijks overzicht van de bouwontwikkeling van de gemeente.

Onze Ambassadeurs