Gemeente neemt eind augustus besluit over Eden Holland

Geschreven door Redactie

De gemeente Almere neemt eind augustus een besluit over de komst van Eden Holland naar de stad. Op dit moment loopt nog een haalbaarheidsonderzoek van de Stichting Eden Holland.

Op basis hiervan gaat het college van burgemeester en wethouders een voorstel aan de raad doen.

Het botanische park met een museum moet komen op een stuk grond naast Kasteel Almere en de A6. Het park moet mensen bewust maken van duurzaamheid en de kwetsbaarheid van ons milieu en de aarde. Dit doen de makers van het park door een film te tonen en de bezoekers daarna door verschillende landschappen te laten lopen.

De provincie en de gemeente Almere hebben eerder aangegeven in principe 10 miljoen euro in het project te willen steken. Een half miljoen euro wordt nu al gebruikt voor de ruimtelijke onderbouwing van het plan en een tegemoetkoming in de kosten van het haalbaarheidsonderzoek van de stichting. De gemeenteraad heeft eerder laten weten vijf ton wel erg veel geld te vinden, maar is wel akkoord gegaan met de uitgave.

De raad gaat op basis van het haalbaarheidsonderzoek beslissen of de 10 miljoen euro voor het realiseren van het project wordt toegekend, dat is nog niet helemaal zeker. De stichting gebruikt het haalbaarheidsonderzoek ook om de financiering compleet te krijgen.

Onze krant nog niet ontvangen?