Helft volwassenen met laag inkomen sport nooit

Geschreven door Redactie

Van de mensen met een laag huishoudinkomen sport bijna de helft (44,1%) nooit. Voor mensen met een hoger huishoudinkomen ligt dit percentage aanzienlijker lager (6,5%). Dit is te vinden in de nieuwe factsheet ‘Sportdeelname van volwassenen met laag inkomen’ van het Mulier Instituut.

Als lage inkomensgroepen sporten, doen ze dat overwegend minder frequent dan hogere inkomensgroepen. Ook de gekozen sporttak verschilt tussen hoge en lage inkomensgroepen. De kans dat mensen met een hoog inkomen golfen is gemiddeld vierenhalf keer zo groot als voor mensen met een laag huishoudinkomen. Darts wordt daarentegen vooral beoefend door mensen met een laag huishoudinkomen. 


Andere belangrijke bevindingen zijn: 


  • Naast de minimum inkomensgroep, sporten ook de mensen met een beneden modaal huishoudinkomen vaker nooit en vaker minder frequent dan mensen met een hoog inkomen. 
  • Sporten die een grotere kans hebben om door mensen met een laag inkomen te worden gedaan zijn darts, midgetgolf en schaken.
  • Golf, wintersporten, mountainbiken en buitenfitness worden het vaakst door mensen met een hoog huishoudinkomen beoefend.
  • Bij zwemmen is het verschil in deelname tussen de inkomensgroepen in de afgelopen 20 jaar afgenomen en is de participatie van hoge en lage inkomensgroepen nagenoeg gelijk geworden.

De volledige factsheet is te vinden op de website van het Mulier Instituut.