Salafistische scholen leren kinderen om zich af te keren van de samenleving

Uit onderzoek van Nieuwsuur en NRC blijkt dinsdag dat leerlingen op salafistische moskeescholen onder meer wordt geleerd dat mensen met een ander geloof de doodstraf verdienen en dat de scholieren zich van de samenleving in Nederland moeten afkeren. 

Twee journalisten deden zich voor als ouders van mogelijke scholieren waardoor het lesmateriaal verkregen werd. Zij bekeken ook de redacteuren audio- en video-opnames van lessen die de organisaties zelf online gezet hebben.

Door docenten in het salafistisch onderwijs worden volgens het onderzoek door heel Nederland straffen verheerlijkt die afkomstig zijn uit de islamitische shariawetgeving. Het salafisme is binnen de islam een fundamentalistische stroming.

Tijdens de lessen wordt aan de kinderen verteld dat er in de samenleving soorten mensen en groepen zijn die gelden als ‘vijanden’ of ‘ongelovigen. Er wordt gesproken over de doodstraf die zou moeten worden opgelegd aan mensen die overspel plegen, aan homoseksuelen of aan afvalligen. Er worden hierbij meerkeuzevragen aan de kinderen voorgelegd waarbij ze moeten antwoorden welke straf – bijvoorbeeld zweepslagen, stenigen of doden met een zwaard – het goede antwoord is.

Op verschillende moskeescholen vertellen docenten aan kinderen dat ze beter kunnen vertrekken uit het ongelovige Nederland en dat ze zich moeten vestigen in een islamitisch land.

De onderzochte scholen vallen buiten het reguliere onderwijs. Er zijn minstens vijftig salafistische onderwijsplekken of scholen die sterk door deze stroming worden beïnvloed, zeggen Nieuwsuur en NRC. Meer dan duizend kinderen volgen op deze scholen islamitische lessen in de avonduren of in het weekend.

Onderzoekers concluderen dat het informele islamitische onderwijs steeds meer beïnvloed wordt door het salafisme.


Onze Ambassadeurs