Column Shasta Rötscheid

Geschreven door Redactie

Internationale vrouwendag 

Op 8 maart is het weer internationale vrouwendag. Je zou de vraag kunnen stellen of dat nou echt nog nodig is. Moeten wij vrouwen op deze dag deze extra aandacht krijgen om gelijk te worden behandeld als mannen? We hebben al meer dan 100 jaar geleden kiesrecht gekregen en het verbod op discriminatie op grond van geslacht is alweer 40 jaar geleden ingevoerd. Hier in Nederland hebben wij daardoor evenveel rechten als mannen. Wij kunnen dezelfde opleidingen volgen, solliciteren naar dezelfde banen en hebben het recht om zelf te kiezen voor bijvoorbeeld anticonceptie of abortus. Waarom dan toch nog een internationale vrouwendag? En is het de overige 364 dagen per jaar dan mannendag?  

Hoewel ik het grote geluk heb dat ik mij nog nooit beperkt heb gevoeld als vrouw, geldt dat zeker niet voor iedereen. Zo liet het Nationale Salarisonderzoek sinds 2017 juist weer een stijging zien van de salariskloof tussen mannen en vrouwen. Ook in mijn praktijk krijg ik toch nog met (te grote) regelmaat vrouwen die worden ontslagen omdat ze zwanger zijn of een lager salaris ontvangen dan hun mannelijke collega’s. Anno 2020 kan dat écht niet meer. 

De oplossing is natuurlijk niet eenvoudig voor handen, maar laten we als vrouwen in ieder geval wel zoveel mogelijk het heft in eigen hand nemen. In mijn omgeving en in mijn werk zie ik namelijk maar al te vaak dat vrouwen zich vaak erg bescheiden opstellen, waarna ze rechts ingehaald worden door mannen die daar beslist geen last van hebben. Eerlijk toegegeven, ik betrap mezelf daar ook vaak genoeg op. 

Daarnaast zijn we als vrouwen ook niet altijd even lief voor elkaar. Als moeder van een zoon van 3,5 jaar moet ik ook iedere dag mijn prioriteiten stellen en is dit soms een grote uitdaging met een baan als advocaat, een opleiding en twee raden van toezicht. Gek genoeg krijg ik daar vrij vaak commentaar op van andere vrouwen, maar nooit van een man. Dus vrouwen, laten we elkaar vooral ondersteunen in al onze ambities, of dit nu in werk of privé is en wat je ook wilt bereiken, gá ervoor.  


Onze Ambassadeurs