Verkoop van premiewoning wordt makkelijker

Geschreven door Beau de Lange wendels

Het wordt makkelijker voor Almeerders met een premiewoning om hun huis te verkopen. Tot voor kort moesten verkopers hun grond eerst aan de gemeente aanbieden voordat ze het mochten doorverkopen.

Die plicht is komen te vervallen. Dat schrijft het stadsbestuur in een brief aan de gemeenteraad.

De woningen met de zogeheten aanbiedingsplicht liggen met name in de oudere wijken, zoals de Bloemenbuurt, Stedenwijk, Kruidenwijk en de Bouwmeesterbuurt. Voor zover bekend heeft de gemeente de afgelopen jaren nog nooit grond overgekocht. Het leidt volgens het college dan ook alleen maar tot een extra, tijdrovende stap en een onnodige administratieve last.

De aanbiedingsplicht blijft wel in stand voor bedrijven, bedrijfswoningen, voorzieningen en commercieel onroerend goed. Zo kan de gemeente naar eigen zeggen grip blijven houden op grondposities binnen de stad.

Wat is een premiewoning?

De premie A, B en C regelingen voor koopwoningen waren in de jaren zeventig en tachtig landelijk ingevoerd door de rijksoverheid ter bevordering van het eigenwoningbezit. Kopers kregen een belastingvrije bijdrage van de overheid om hun woning te financieren. De aanbiedingsplicht moest ervoor zorgen dat woningen niet zomaar werden doorverkocht voor de winst.

Onze krant nog niet ontvangen?