Reguliere zorg in ziekenhuizen gaat door, maar komende tijd blijft onzeker

Geschreven door Redactie

Het aantal coronabesmettingen neemt toe, maar de reguliere zorg blijft in Flevoland vooralsnog gewoon doorgaan. De ziekenhuizen hebben zich waar mogelijk, voorbereid op de tweede golf van het coronavirus.

Afgelopen vrijdag ging het risiconiveau in Flevoland van 'waakzaam' naar 'zorgelijk' en maandagavond bleek dat extra landelijke maatregelen nodig zijn. Dat betekent ook dat de ziekenhuizen in de regio vooruit moeten kijken. Zijn ze klaar voor wat er misschien komen gaat?

Op dit moment draait de reguliere zorg in ieder geval nog op volle toeren. Zowel het Flevoziekenhuis in Almere, het Antonius in Emmeloord en St. Jansdal in Lelystad laten weten dat zolang mogelijk te willen aanhouden. "Veel van die zorg kan inmiddels ook digitaal", zegt een woordvoerder van het Flevoziekenhuis. "Daar zijn inmiddels nieuwe vormen en methodes voor ontwikkeld."

Of de ziekenhuizen goed voorbereid zijn op wat er komen gaat, is dus de vraag. "Je ziet de aantallen nu toenemen, maar hoe dat loopt, weten wij ook nog niet", zegt de woordvoerder eerlijk. Toch heeft het Flevoziekenhuis niet stil gezeten. In de zomer is de intensive care uitgebreid. Er zijn meer bedden waar een sluisdeur voor zit, voor geïsoleerde verpleging.

Verder zorgt het ziekenhuis ook dat er voldoende personeel is. "Maar je weet natuurlijk niet hoe het ziekteverzuim onder medewerkers oploopt", zegt de woordvoerder. "Op dit moment kunnen wij het nog wel aan. Maar ik heb geen glazen bol."

Sinds vorige week is het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) weer actief. Dat is een dagelijks overleg tussen ziekenhuizen over de beschikbare capaciteit. Ook het dagelijkse regionale overleg is weer gestart. Voor het Flevoziekenhuis betekent het dat het alweer diverse coronapatiënten uit de regio Amsterdam heeft opgevangen. En ook 'eigen' patiënten uit Flevoland kunnen verplaatst worden als de dagelijkse bezetting van het ziekenhuis daartoe aanleiding geeft.

Zorghotels

Om de zorgcapaciteit uit te breiden waren er tijdens de eerste coronagolf speciale covid-19 verpleeghuizen in Almere, Emmeloord en Lelystad. Dat waren zorghotels voor coronapatiënten die niet ziek genoeg (meer) waren voor het ziekenhuis, maar die om uiteenlopende redenen toch niet naar huis konden. Zorggroep Oude en Nieuwe land laat weten dat de locatie in Emmeloord nu nog in slaapstand staat. Als het nodig is, kan de locatie binnen 48 uur operationeel zijn.

Landelijk begint knelpunt op 'klinische bedden' te ontstaan
Landelijk gezien ziet het ministerie van VWS een knelpunt ontstaan bij de bezetting van de 'klinische coronabedden', dat zijn de bedden voor coronapatiënten op de verpleegafdeling. Dat komt omdat de gemiddelde coronapatiënt nu jonger is dan in het voorjaar. De jongere patiënten komen minder snel op de IC terecht, maar hebben wel extra zorg op de verpleegafdeling nodig.

Daarom wordt er hard gewerkt aan het opschalen van deze klinische bedden. Per 1 oktober moeten er daarvan 400 meer beschikbaar zijn in heel Nederland. En ook het aantal beschikbare IC-bedden gaat per 1 oktober omhoog, van 1150 naar 1350.


Onze krant nog niet ontvangen?