Column Neeske: nieuwe onderwijscampus Porteum

Geschreven door Redactie

In augustus 2021 openen de deuren van Porteum, de nieuwe middelbare schoolcampus in Lelystad. Deze onderwijscampus gaat bestaan uit zeven gebouwen.

Elk gebouw dient als thuisbasis voor een kleinere groep leerlingen. De huidige middelbare scholen Arcus, Rietlanden en SGL verdwijnen hierdoor.


Daar komt natuurlijk veel bij kijken. Dat geldt voor allerlei gebieden, waaronder strategiebepaling en communicatie. Als marktonderzoeker heb ik hiervoor gefundeerde onderbouwing en input gegeven. De doelgroep was ouders uit Lelystad met kinderen in de bovenbouw van het basisonderwijs. Deze zijn bereikt via het FlevoPanel (onderzoekspanel van marktonderzoekbureau KiekendiefPerspectief).  


Bij strategiebepaling is het van belang welke aspecten men belangrijk vindt (belang en waardering) en welke keuzes men denkt te maken. Denk bij aspecten aan aandacht voor de individuele leerling, meer keuze dan nu, kleinschalig georganiseerd, betere samenwerking met het bedrijfsleven en goed voor Lelystad. Naar aanleiding van het onderzoek is er extra aandacht voor de aspecten ‘kleinschalig georganiseerd’ en ‘meer aandacht voor de individuele leerling’. Bij keuzebepaling kun je denken aan het wel of niet invoeren van een bepaald idee (is er voldoende draagvlak bij ouders?) en aan bijvoorbeeld het rekening houden met de belangstelling voor specifieke onderwijsvormen, zoals tweetalig onderwijs, gymnasium en technasium (onderzocht in september 2020). De keuze om tweetalig onderwijs in te voeren is mede bepaald door de wens van ouders.  


Meten is weten, gissen is missen 

Bij communicatie is van belang welke zaken van Porteum goed en duidelijk gecommuniceerd zijn en welke nog niet. Denk hierbij aan naamsbekendheid, bekendheid omschrijving Porteum en aspecten van Porteum. Hierop wordt de communicatie aangepast, zodat belangrijke onderbelichte zaken extra aandacht krijgen. Ook is een vervolgmeting uitgevoerd om te zien welk effect de bijsturing in de communicatie heeft gehad en waar nog extra aandacht nodig was. Uit de vervolgmeting bleek bijvoorbeeld dat de geholpen naamsbekendheid van Porteum bij de ouders een stuk hoger was (93% in maart 2020 versus 69% in juni 2019).


Ik ben benieuwd hoe Porteum zich verder ontwikkelt en houd de bouw op het terrein naast De Rietlanden in de gaten!  Onze Ambassadeurs