Ecologische verbinding Floriadeterrein geeft wilde dieren de ruimte

Geschreven door Redactie

Almere groeit hard. Overal in en om de stad liggen natuurgebieden, zoals het Vroege Vogelbos en Almeerderhout.

Door woningbouw en andere ontwikkelingen bestaat het risico dat deze groene gebieden versnipperd raken. Daardoor kunnen dieren zich niet meer eenvoudig door de gebieden verplaatsen. Het gevolg hiervan is dat diersoorten verdwijnen. Dat is niet alleen jammer, maar ook niet goed voor het natuurlijk evenwicht. Wij mensen kunnen deze gebieden af en toe bezoeken, maar voor de dieren en planten is het hun permanente leefgebied.

Daarom werkt de gemeente aan ‘ecologische verbindingen’ tussen groene gebieden. Via deze verbindingen kunnen dieren gemakkelijker van het ene natuurgebied naar het andere trekken, erin verblijven, schuilen of broeden.

Groen en Waterrijk

Almere heeft een speciaal programma, ‘Groen en Waterrijk’, dat zich richt op het bewuster inzetten van groen en water in Almere. Hester Kersten is programmamanager van Groen en Waterrijk. “Wij willen het landschap, de bossen en het water in de stad benutten om een groene en gezonde stad te zijn,” legt ze uit. “Voorwaarde daarbij is dat het natuurlijk systeem op orde is. Daarom werken we aan het project Ecologische Verbindingen. Een van de te versterken verbindingen loopt over het Floriadeterrein. Aan dat deel werken de gemeente en Floriade samen.”

Floriadeterrein

De ecologische verbinding Floriade is een relatief smalle strook van ongeveer 800 meter breed, van de Havendreef tot aan de Steigerdreef, tussen de A6 en industrieterrein de Steiger. Om deze plek zo ecologisch mogelijk in te richten, zodat dieren en planten erin kunnen gedijen, wordt onder andere een natuurlijke oever aangelegd op het Floriadeterrein.

Ree als gidssoort

Bij het maken van een ecologische verbinding, wordt uitgegaan van een gidssoort. Bij de ecologische verbinding op het Floriadeterrein is er gekozen voor de ree. Stadsecoloog Ton Eggenhuizen legt uit: “De ree stelt hoge eisen aan de omvang van het gebied. Als die genoeg ruimte heeft, kunnen ook de egels, rosse woelmuizen en allerlei insecten hier overleven. Je kunt geen woelmuis als gidssoort gebruiken, want die kan zich bij wijze van spreken verschuilen achter een grasspriet. Dat is voor een ree iets lastiger. Als je een doorgang maakt voor een bunzing of een vos, is een buis onder de weg voldoende. Maar je moet wel erg hard duwen, wil je daar een ree doorheen krijgen.”

Landschapsarchitect Annelies Bloemendaal is ook een van de mensen die aan dit project werkt. “Toen de werkzaamheden van Floriade begonnen, lag er niet meer dan een plakkaat zand. Maar zelfs toen zag je reeënsporen over het terrein. Blijkbaar liep de ree er dus al, waarschijnlijk ’s avonds in de schemering als er geen mensen meer waren,” vertelt ze.

Om het de reeën na Floriade Expo 2022 zo goed mogelijk naar de zin te maken terwijl ze de ecologische verbinding doorkruisen, zal er onder andere een meerstammige struiklaag worden geplant waar ze zich achter kunnen verschuilen. Daarnaast zal er voor de kleinere diersoorten gezorgd worden door bloemen en grassoorten aan te leggen waarin ze kunnen leven. De insecten kunnen gedijen in de insectenbosjes met een langdurige bloeitijd. En de wandelboulevard over het Floriadeterrein wordt straks gesierd met een strakke lijn van witte beplanting, die een mooie grafische aanblik biedt en tegelijkertijd veel bijen en vlinders aantrekt.

Beplanting verbindt

De ecologische verbinding op het Floriadeterrein ligt aan de zuidkant van de A6. Aan die kant ligt ook een van de twee entrees van de Expo. Maar het evenement en de ecologische verbinding bijten elkaar niet. Integendeel, legt Bloemendaal uit. “Het is eigenlijk wel grappig dat dit gedeelte van het Arboretum precies binnen de ecozone past.” Het Arboretum is de bomenbibliotheek op Floriade en vormt de basis van de groenstructuur van de Expo, maar ook van de woonwijk Hortus die na het evenement zal verrijzen op het terrein. De bomen en planten van het Arboretum zijn op alfabetische volgorde geplant. “De ecozone ligt bij de letters STUVWXYZ. Daar is onder andere gekozen voor inheemse soorten als de Tilia (linde en de meerstammige linde) en de Salix (wilgen). En daarnaast zijn er grassen en bloemen geplant op de acht kavels. Die zullen vlinders en bijen aantrekken, en ook egels en muisjes.”

In het begin zal de ecologische verbinding op het Floriadeterrein misschien ogen als een modderige boel. Maar als het evenement in oktober haar deuren weer sluit, zullen er bloemen, planten en vele diersoorten achterblijven.

Almere 2.0

Het programma Almere 2.0 is ontwikkeld door de gemeente Almere, samen met het Rijk en de provincie Flevoland. Om de bevolkingsgroei in de noordelijke Randstad op te vangen, moet Almere ruim 60.000 woningen bijbouwen. Maar alleen woningen zijn niet genoeg. Almere 2.0 wil ervoor zorgen dat Almere tijdens deze ontwikkeling een groene, veerkrachtige, gezonde en diverse stad blijft. Binnen Almere 2.0 richt het programma Groen en Waterrijk zich specifiek op het versterken van de natuur in Almere. Het doel is om ervoor te zorgen dat het groene karakter van Almere behouden blijft, zodat elke Almeerder dichtbij mooie natuur en water blijft wonen. En dat er in de stad ruimte blijft voor reeën, vossen, vlinders, woelmuizen en waterdieren. Ook als de stad groeit.


Onze Ambassadeurs