Column - Annouk Broekhuis Rise-upcoaching

Geschreven door Redactie

Stress, overspannenheid of burn-out

Deze keer wat meer diepgang over stress , overspannenheid en Burn-out. We weten dat stress een prikkel is die aanzet tot actie en zolang deze prikkels binnen normale grenzen blijven kunnen we hier goed mee omgaan. De stressprikkels kunnen van binnenuit komen (interne prikkels) zoals gedachten en van buitenaf (externe prikkels) zoals een gebeurtenis.

Als de stress te hoog wordt kan dat leiden tot overspannenheid en burn-out. We spreken dan van een “te hoog stress niveau” of “negatieve stress”. Overspannenheid ontstaat als er een langdurige periode is van negatieve stress en te weinig herstelperiodes of als de stress zo heftig is dat het herstel stagneert. Belangrijke kenmerken van overspannenheid zijn: spanningsklachten (lichamelijke vermoeidheid, geestelijke vermoeidheid, angstgevoelens, prikkelbaarheid e.d.). We spreken van overspannenheid als de klachten langer dan 3 maanden aanwezig zijn en je belemmeren in het dagelijks functioneren. Overspannenheid en de daarbij horende klachten nemen doorgaans af en verdwijnen bij voldoende tijd voor herstel. Dit herstel bestaat uit voldoende rust en het verminderen van de negatieve stress. En ja, daarbij kan een coach heel goed helpen…

Een burn-out ontstaat als er langdurige negatieve stress is en de spanningsklachten worden genegeerd. Vaak treedt een burn-out pas op na jarenlange overbelasting. Lichaam en geest zijn dan zo uitgeput dat herstel niet meer spontaan optreedt, zelfs niet als de oorzaken van de negatieve stress worden weggenomen. Om van een burn-out te herstellen kost veel meer tijd en vraagt veel meer aanpassingen. Het proberen te voorkomen is heel belangrijk, dus onderneem actie zodra er spanningsklachten optreden.

Veel mensen vinden het moeilijk om te voelen wat hun lichaam aangeeft en missen hierdoor de signalen om het even rustig aan te doen. Anderen voelen het wel maar vinden het moeilijk om hulp te vragen. Er is nog altijd een negatief beeld als het gaat om geestelijke gezondheidzorg, wat heel jammer is want we weten inmiddels dat goed voor je lichaam zorgen belangrijk is. Maar je lichaam omvat ook je geest. Een gezond lichaam kan zowel lichamelijke als geestelijke belasting aan en is in balans.

Ben je de balans kwijt en wil je een steuntje in de rug, kijk dan even op mijn website: www.rise-upcoaching.nl

Onze Ambassadeurs