Uitstoot broeikasgassen in 2018 15 procent minder dan in 1990

Vorig jaar lag de uitstoot van broeikasgassen 15 procent lager dan in 1990. In die periode is de economie bijna 80 procent groter geworden. Ook groeide de bevolking met 15 procent. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De uitstoot was in vergelijking met 2017 2 procent lager. 


Er is afgesproken in het Klimaatakkoord dat er in 2030 sprake is van een vermindering van de uitstoot met 49 procent ten opzichte van 1990. Het CBS zegt dat vooral elektriciteitsbedrijven en de industrie aan de slag moeten. 


In de afgelopen decennia laten de sectoren industrie, landbouw en de gebouwde omgeving (stoken van aardgas voor opwarming) een daling zien van de uitstoot van zogeheten CO2-equivalenten. Hierbij is rekening gehouden met de bijdrage aan het broeikaseffect. Verkeer, vervoer en energiecentrales veroorzaakten juist meer uitstoot vorig jaar dan dertig jaar geleden. 

In Velsen is de hoogste broeikasgasuitstoot, daar staat namelijk de fabriek van staalbedrijf Tata Steel en een elektriciteitscentrale. De uitstoot is ook in Rotterdam, Diemen, Geertruidenberg en Sittard-Geleen hoog.