Van Groot naar Beter: praktisch en veilig wonen als je ouder wordt

Geschreven door Redactie

Drempels, traplopen, veel schoonmaken: Als je ouder wordt, kan je woning minder bij je gaan passen. Het is goed om op tijd na te denken over een levensloopbestendige woning. Bijvoorbeeld één die gelijkvloers is. ‘Van Groot naar Beter’ is een regeling waarmee huurders voorrang kunnen krijgen op zo’n levensloopbestendige woning. Het gaat dan om huishoudens van één of twee personen, waarvan tenminste één huurder 55 jaar of ouder is, en die huren van een corporatie. 

Deze huishoudens kunnen voorrang krijgen op woningen in Woningnet die zijn gelabeld voor ‘Van Groot Naar Beter’. Ook kan men een verhuiskostenvergoeding van de gemeente Almere krijgen van €1.250.  

Hoe werkt het?  

Een kandidaat die al bij een Almeerse corporatie huurt, vraagt de voorrang aan bij haar eigen corporatie. Kandidaten die niet bij een Almeerse corporatie huren, melden zich bij een willekeurige Almeerse corporatie. De corporaties toetsen of een kandidaat voldoet aan de regels om voorrang te krijgen. Zodra dat geregeld is, kunnen mensen in Woningnet met hun voorrangsstatus een woning zoeken. Nadat een huishouden een passende woning heeft gevonden en het huurcontract is getekend, kan een aanvraag worden ingediend voor een verhuiskostenvergoeding bij de gemeente Almere. Mensen die extra begeleiding nodig hebben bij een verhuizing, kunnen ook hulp krijgen van een wooncoach van de corporaties.  

(G)oud in Almere  

Almere heeft in vergelijking met de rest van Nederland een relatief late maar sterke groei van senioren. De gemeente Almere wil er samen met maatschappelijke partners voor zorgen dat Almeerders prettig, gezond en waardig ouder kunnen worden. (G)oud is dan ook een van de opgaven van de coalitie. De regeling van Groot naar Beter is een samenwerking met de woningcorporaties. De regeling is in oktober 2019 ingegaan en in de laatste maanden van 2019 is er zeventien keer gebruik gemaakt van de regeling. In januari 2020 is er vijf keer gebruik van gemaakt. Vanaf 2020 is budget beschikbaar voor zestig verhuiskostenvergoedingen per jaar.