Zelfstandig ondernemers: korte termijn financiële buffer huishouden stabiel

Er is relatief weinig verschil sinds 2019 bij zelfstandige ondernemers zonder personeel als je hen vraagt hoe lang ze denken rond te komen als het inkomen uit hun bedrijf weg zou vallen.

In 2019 schatte 20 procent dat zij maximaal drie maanden rond konden komen. Zelfs tijdens de coronacrisis is het economisch beeld weinig veranderd. Dit blijkt uit onderzoek van CBS en TNO.

Ongeveer 39 procent van de ondervraagden schatte een jaar of langer het hoofd boven water te kunnen houden. Het aandeel met een lange termijn buffer is daarmee iets klein dan begin 2019, namelijk zo’n 41 procent.

Van alle ZZP’ers kon slechts 16 procent geen inschatting maken hoelang hun huishouden zou kunnen overleven zonder bedrijfsinkomen. Zowel in 2019 als in 2021 is gevraagd naar de inschatting van de financiële buffers die er binnen het huishouden zijn.

De grootste afname zit in de dienstverlenende beroepen en transport/logistieke beroepen. Zij gaven aan snel in de problemen te komen als het bedrijfsinkomen zou wegvallen. Ongeveer een derde van deze beroepsklasse gaf aan dat ze minder dan drie maanden konden rondkomen zonder inkomen. Hier gaat het voornamelijk om kappersberoepen, schoonheidsspecialisten en taxichauffeurs.
Onze Ambassadeurs