Stikstofbanken en het wijzigen van de beleidsregels

Geschreven door Redactie

Ruimte om te sparen in de stikstofbank

Nieuw bij de Provincie Flevoland: de stikstofbank. Deze bank is bedoeld voor het bewaren en uitgeven van stikstofruimte. Het voordeel van een stikstofbank is vooral de efficiëntie. In een stikstofbank kun je stikstofruimte ‘sparen’. Als er ruimte vrijkomt, maar voor een nieuwe aanvraag is niet alle ruimte nodig, kan de rest worden gespaard voor een ander project. In de bank wordt de ruimte zorgvuldig bewaard. Zo gaan er geen rechten verloren. Provincies en Rijk stellen deze stikstofbanken gezamenlijk in. Het zijn digitale banken met een in beleid bepaald doel.

Vergunningen met restdeposities

Tevens stelden de provincies gezamenlijk de microdepositiebank in. Hierin komt ruimte voor vergunningen waarin hele kleine restdeposities (tot 0,05 mol/ha/jr) overblijven, die de aanvragers niet zelf kunnen verminderen. De ruimte komt beschikbaar voor iedereen. De eerste ruimte komt naar verwachting in de loop van 2022 beschikbaar.

Doelenbank voor prioritaire projecten

Tot slot stelt de provincie Flevoland een eigen doelenbank in. Het betreft de ‘Doelgebonden stikstofdepositiebank prioritaire projecten Flevoland’. Hierin wordt gespaard voor prioritaire projecten die Gedeputeerde Staten aanwijzen. De projecten moeten zelf voor de vulling van de bank zorgen, maar mogen ook gebruik maken van gezamenlijke ruimte. Deze ruimte moet dan uiteraard wel beschikbaar zijn.

Beleidsregels salderen

In 2019 werden de ‘Beleidsregels intern en extern salderen’ opgesteld. Deze worden vervangen door ‘Beleidsregels salderen provincie Flevoland’. In de basis blijven de regels gelijk, maar een paar punten worden naar de nieuwste inzichten gewijzigd. Zo is bijvoorbeeld intern salderen niet langer vergunningplichtig. De beleidsregels zijn verder ook gewijzigd ten behoeve van het instellen van de stikstofbank.


Onze Ambassadeurs